HİZMET ALIMI İHALELRİNDE TEKNİK PUANLAMA NASIL YAPILIR?

İhale destek bilgi no: 2143071159

ÖNCE MEVZUAT HÜKÜMLERİ 

Tekliflerin sunulması

Tekliflerin alınması ve teknik tekliflerin açılması

Teknik ve mali tekliflerin değerlendirilmesi

Teknik ve mali puan ağırlık katsayılarının belirlenmesi

Teknik değerlendirmede dikkate alınacak kriterler

Teknik Puanlama

Mali tekliflerin açılması ve puanlama

Toplam puanların belirlenmesi, görüşmeye davet ve ihalenin karara bağlanması

Konu başlıkları altında açıklanmış ve sonrasında,

​​​​​Teknik puanların hesaplanması konusunda yaşanan uyuşmazlık konusu, kik kararı ile açıklanmıştır.

Danışmanlık hizmet alımı ihalesinde mevzuat hükümlerinin uygulanmasında pratik bilgiler sunulmuştur.

İhale komisyon üyeleri ve istekli firmalara rehber niteliğindedir.

Dokümana dosya linkinden ulaşabilirsiniz.

İhale destek bilgi no: 2143071159  Danışmanlık ihalelerinde teknik puanlama nasıl yapılır  DOSYA

 

Videolar