İhale mevzuatı danışmanlığı alanında ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin danışmanlık hizmetlerini bir arada sunarak önemli başarılara imza atmaktayız.

Türkiye genelinde gerek merkezi yönetim bütçesine, gerekse mahalli idare bütçesine tabi kamu kurumlarının yürütmekte olduğu tedarik faaliyetlerinde ( İhale-pazarlık-doğrudan temin-istisna-kapsam dışı vb. ) karşılaşılan sorunlarla ilgili ve,

İhale uygulamaları sürecinde, 32 yıllık kamu deneyimi ve bilgi birikimi ile bu konularda ihtiyaç hisseden kamu ve özel sektör çalışanlarının yanındayız.

Vizyonumuz, sektör standartlarına referans olacak kaliteyi yaratabilmektir. Bu alanda yarattığımız sinerji ile gerek müşteriler gerekse diğer hizmet sunucuları yönünden bir başarı çizgisini oluşturabilmek temel amacımızdır.

Misyonumuz, ihtiyaç duyulan bilgiyi en kısa sürede ve istenen zamanda danışanımıza sunmaktır.

Sloganımız “Bilgi Güçtür”; Bilgi sahibi olmanın sonucu ise özgüven ve kazançtır.

Danışmanlık süreci içerisinde aynı zamanda danışanların eğitimleri de sağlanmaktadır. Süreç içerisinde konuya duydukları ilgiye bağlı olarak kendi kendilerine yetebilecek seviyeye ulaşmaları da mümkün olmaktadır.

Videolar