İhale destek bilgi no: 2147051633

YAPIM İŞLERİNDE ÖZEL SEKTÖR İŞ DENEYİM BELGESİ

İş deneyim belgesi: “Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren;

  • iş bitirme belgesi,
  • iş durum belgesi,
  • iş denetleme belgesi ve
  • iş yönetme belgesini

İfade eder.

Yapım işlerinde,

Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

Bu dosyada, özel sektöre yapılan işlerden elde edilecek iş deneyim belgelerinin nereden ve nasıl alınacağı konusu hazırlanarak incelemenize sunulmuştur.

Linke tıkladığınızda dosya satın alma sayfasına yönlendirileceksiniz.

Videolar