İdare, Kamu İhale Kurulunun almış olduğu düzeltici işlem kararını uygulamayarak ihaleyi iptal ederse ne yapmak lazım.

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla yapacakları şikayet ve itirazen şikayet başvuruları ile bu başvuruların incelenmesi ve karara bağlanmasına ilişkin usul ve esasları, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik'te  düzenlenmiştir.

Başvuru yolları

(1) İhalelere yönelik başvuru yolları şikayet ve itirazen şikayettir.

(2) Şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

(3) İtirazen şikayet:

         a) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması halinde,

         b) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı,

         c) İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı,

            Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurudur.

 

         Başlıktada da yazdığımız gibi, teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli hale kararından sonra,  idareye şikayet başvurusunda bulunuyor, idare başvuruyu ret ediyor. Firma Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunuyor ve iddiaları haklı görülerek düzeltici işlem kararı veriliyor.

 

         Ancak idare bu kararı uygulamıyor ve ihaleyi iptal ediyor.

 

         Bu konuda yapılan müracaatlar ve dosyada yapılan ihalenin iptaline ilişkin özel inceleme sonucu, aşağıda işaret ettiğimiz Kamu İhale Kurul Kararında açıklanıyor. 

 

İdare, Kamu İhale Kurulunun almış olduğu düzeltici işlem kararını uygulamayarak ihaleyi iptal ederse

İhale destek bilgi no
2141051532

 

Videolar