KAMU İHALELERİNDE İHALE DOKÜMANINA YÖNELİK ŞİKAYET BAŞVURUSU

İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik MADDE 6

(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

Düzenlemesi mevcuttur.

Uygulamada bazı idarelerce, ihale dokümanına yönelik başvurular cevapsız bırakılmaktadır.

Başvurucu firma dokümana şikayet konuları hakkında kendisine bir dönüş yapılmadığından, çekinceleri cevaplanmadığıdan ihaleye katılma konusunda tereddüt etmekte bazen de ihaleye katılmamaktadır.

Bu uygulamayla karşı karşıya kalan firma, hak kaybı olduğı gerekçesi ile Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğunda,

İdarenin, ihale dokümanına yönelik başvuruyu cevaplamak zorunda olmadığı, cevap verşlmemesi halinde başvurunun zımmen ret edildiği, firmanın ihaleye katılması için bir engel olmadığı yönünde değerlendirmelerle itirazen şikayet başvurusunu ret ettiği görülmektedir.

Yargısal inceleme konusu olan bu durum hakkında verilen karar incelemenize sunulmuştur.

 

İhale dokümanına yönelik şikayet başvurusu ihaleden önce cevaplanmalıdır

İhale destek bilgi no

2142051703

 

Videolar