KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ  (EĞİTİM KAYNAKLARI)

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu   4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu   Devlet harcama belgeleri yönetmeliği
   
  Elektronik ihale uygulama yönetmeliği   Danışmanlık hizmet alımları uygulama yönetmeliği
  Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği   Çerçeve anlaşma ihaleleri uygulama yönetmeliği
  Hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliği   Proje tasarım, planlama ve sanat eserleri yarışmaları yönetmeliği
  Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliği   Kurumların özel ve istisna ihale uygulamalarına ilişkin yönetmelikler
   
  Kamu ihale genel tebliği   Yapım işlerinde benzer iş gurupları tebliği
  Kamu ihale kurulu düzenleyici kararları   Mal - hizmet ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esaslar
   
  Yapım işleri muayene ve kabul yönetmeliği   Hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği
  Mal alımları denetim muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik   Danışmanlık hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliği
   
  İhalelere yönelik başvurular hakkında yönetmelik   İhalelere yönelik başvurular hakkında tebliğ
   
  Kamu ihale kurulu uyuşmazlık kararları   Birinci derece idare mahkemesi kararları
  Danıştay kararları   Yargıtay kararları
  Sayıştay kararları   Yüksek fen kurulu kararları
  Anayasa mahkemesi kararları   İlgisine göre yürürlükte olan ilgili mevzuatlar

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ  UYGULAMA PROGRAMI   
  EĞİTİMİN  
  TARİHİ İhtiyaca göre planlanarak tespit edilir.  
  SÜRESİ

Günde 6 saat olmak üzere  - 2 günde toplam  12 saat

09:00 -12:00  /   Öğle arası  /  14:00 - 17:00  

 
  YERİ / YÖNTEMİ Uzaktan eğitim / Yerinde eğitim  
 

EĞİTİM ALAN FİRMA VEYA KİŞİLERE, EĞİTİMİ MÜTEAKİP KATILACAKLARI İLK İKİ İHALEDE UYGULAMALI DESTEK VERİLMEKTEDİR.

 
 

 

Mustafa Ayan Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, tarafından yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında, Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi, gerçekleştirilmektedir.  Eğitimin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmektedir.

  

 
 

 

EĞİTİMİN BİRİNCİ HEDEFİ   

                                             

Katılımcıların, 

*   Kamu İhale Mevzuatını tanıması,

*   İhale süreçlerinde problemle karşılaşıldığında çözüm kaynaklarını öğrenmesi,

*   İhale yapan idarelerin yetki ve sorumluluklarının öğrenilmesidir.

 
 

 

EĞİTİMİN İKİNCİ HEDEFİ

 

ÜÇ (3)  Konu başlığı altında kamu tedarik sürecinin incelenmesidir.

 

1. İhale hazırlık süreci (İdarenin hazırlıkları - Firmanın ihaleye hazırlanması) safhası,

2. İhalenin gerçekleşmesi / ihaleye katılım ve sözleşme imzalanması safhası,

3. Sözleşmenin uygulanması safhası.

 
 

 

EĞİTİMİN ÜÇÜNCÜ HEDEFİ

 

Anlatılan konuların yaşanan gerçek olaylarla örneklenerek katılımcının eğitimden 

maksimum verim almasını sağlamaktır.

 
 

 

EĞİTİM İÇERİKLERİ 

        

İhale yeterlik belgeleri

Sunulmayacak belgeler tablosunun kullanılması

Elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunun doldurulması

Ortak girişimler

EKAP

Elektronik ihale

Elektronik eksiltme

İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler

Yapım - Hizmet - Mal alımları ve Danışmanlık ihaleleri, Özel Hükümleri

İhalelerde başvuru yolları ve inceleme süreci (Şikayet - İtirazen şikayet - Yargı süreci)

Katılımcıların kayıt formunda belirtecekleri konular

Katılımcıların somut problemlerine çözümler (zaman elverdiği kapsamda)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ İHTİYACA GÖRE DE DÜZENLENEBİLMEKTEDİR.

 
 

 

KİMLER KATILABİLİR 

 

İdare görevlileri,

Firma yöneticileri, 

Firmaların ihale departmanında çalışanlar,

İhale sürecini öğrenmek isteyen mühendisler,

Kamu alımları ve/veya kamu ihaleleri konularına ilgi duyan herkes katılabilir.

 

 

 

Videolar