İHALE İTİRAZ

Başlı başına bir problemdir. Çünkü ihale itiraz süreçleri adeta bulmaca gibidir.

 

Siz de burada olduğunuza göre ihale itirazları konusunda kafanız karışık demektir.

              
 

Haklarınızı koruyabilmeniz için,

 

Öncelikle, girmiş olduğunuz, yani teklif vermiş olduğunuz ihale neticesinde size tebliğ edilen ihale kararındaki değerlendirmelerin mevzuata uygun olduğundan emin olmalısınız.

 

Eğer bu konuda emin değilseniz, 

 

En düşük teklif sahibi olmanıza rağmen ihaleyi kaybetmiş olabilirsiniz.

Veya,

Geçerli kabul edilmemesi gereken tekliflerin kabul edilmesi nedeni ile ihaleyi kaybetmiş olabilirsiniz.

 

İdarenin ihale sürecinde yürüttüğü işlemlerin ve ihale kararının mevzuata uygunluğundan şüpheleriniz var veya bu konuda eminsiniz,

 

Hakkınızı aramaya karar verdiniz,

 

NEREYE - NE ZAMAN - NASIL  İTİRAZ EDECEĞİNİZİ BİLMENİZ GEREKİR.

 

Yapılacak itirazlarda, mevzuat gereği uyulması gereken usul kuralları yerine getirilmez ise, yani başvuru yeri yanlış ise, başvuru süresinde yapılmamış ise, başvuru ehliyetiniz yok ise, başvuru belgelerinde eksiklikler gibi vb. hatalar yapılmışsa;

 

Başvurunuz incelenmeden ret edilecektir. 

 

Eğer bu hatalar KİK başvurusunda yapılmış ise başvuru bedeliniz de boşa gitmiş olacaktır. 

 

    RESMİ GAZETE SAYISI: 32084 RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.01.2023

 KAMU İHALE TEBLİĞİ   PARASAL SINIRLAR (TEBLİĞ NO: 2023/1

01.02.2023 - 31.01.2024 tarihleri arasında geçerlidir 
Yaklaşık maliyeti 4.557.797,00 TL ye kadar olan ihaleler için 27.322,00 TL
Yaklaşık maliyeti 4.557.797,00 TL - 18.231.255,00 TL arasında olan ihaleler için 54.677,00 TL
Yaklaşık maliyeti 18.231.255,00  - 136.754.452,00 TL arasında olan ihaleler için 82.018,00 TL
Yaklaşık maliyeti 136.754.452,00 TL ve üzerinde olan ihaleler için  109.370,00 TL

 

Başvurunuzun incelenmesi için yukarıda bahsettiğimiz kuralların eksiksiz yerine getirilmesi temel şartlardır.

 

Bundan sonraki aşama esas olan aşamadır, yani iddialarınızın incelenmesi aşamasıdır. 

 

İddialarınıza  ilişkin durumların mevzuatta ve yasalardaki karşılığı nedir, mevzuata ve yasalara aykırı hususlar nelerdir ?

 

Bu konuların açık anlaşılır ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.

 

İtirazlar; itiraz konuları ile sınırlı incelenmektedir, yani itiraz etmediğiniz konuya bakılmamaktadır.

 

Bu nedenle İdareye itiraz, hak arama yollarının başlangıcı ve en önemli safhasıdır. Hele şu adareye bir itiraz edelim sonrasına bakarız yaklaşımı yanlıştır. 

 

İtirazdan önce, gerekirse konunun Danıştay'a kadar götürülebileceği de göz önünde bulundurularak  kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır. 

 

Aksi takdirde zaman, iş gücü ve mali kayıplar kaçınılmaz olacaktır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de; uyuşmazlığa konu dosyalardaki düzenlemeler, kelimeler, cümleler hatta virgüller, konuya bakış açıları yapılan yorumları değiştirebilmektedir ve bu nedenle gerek Kamu İhale Kurulunda gerekse İdare Mahkemelerinde, benzer konularda farklı kararlar çıkabiliyor olmasıdır. İtiraz konusu ile ilgili yapılan inceleme ve araştırmalarda da bu konu gözden kaçırılmamalıdır. 

 

Kesin haklı olduğunuzu düşündüğünüz bir itirazı kaybedebilirsiniz,

 

Kesin kaybedeceğinizi düşündüğünüz bir itirazı kazanacak olabilirsiniz. 

 

Mevzuat hükümlerinin ve benzer kararların çok detaylı analiz edilmesi sizi kayıplardan koruyacaktır.

 

Konuyu örneklendirecek olursak aşağıda belirttiğimiz kik kararlarında, 

 

İhaleye teklif vermemiş bir isteklinin şikayet konuları birinci örnekte, başvuru yeri yanlış gerekçesi ile incelenmeden ret ediliyor.

 

İkinci örnek kararda ihaleye teklif vermeyen isteklinin şikayetinin incelendiği görülebiliyor.

 

İHALE İPTAL OLDU NEREYE BAŞVURACAĞIM

Bu aşamada yanlış başvuru yeri; sizi geri dönülemeyecek hak kayıplarına uğratabilir. 

 

Kik kararlarından iki örnek verelim.

 

Özet Örnek-1

".....Yapılan incelemede, alınan ihale komisyonu kararında    “…4734 sayılı KİK Kanunun temel ilkeler başlıklı 5. Maddesinde belirtilen yeterli rekabetin oluşmadığı, 

saydamlığın olmadığı, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanmadığı, kamu kaynakların verimli kullanılması ilkelerinin göz önüne alınarak… Yukarıda belirtilen hususlardan dolayı idaremizin menfaatleri göz önünde bulundurularak...” ifadelerine yer verilerek, ihalenin ihale komisyonunca iptal edildiği ve idarece Kuruma  gönderilen yazıdan ihalede iptal kararı alınmadan önce idareye  yapılan herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Buna göre yukarıda anılan  mevzuat  hükümleri  gereğince,  iptal  kararının  idari  yargı  mercilerinde dava konusu edilebileceği tespit edilmiştir...."

 

Özet Örnek-2

".....Diğer taraftan başvuru sahibinin ihalenin 1. kısmında aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülen  iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı yönündeki iddiasının, ihalenin iptal gerekçesi yerinde görülen 1. kısmını ilgilendirdiği, İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvurularının idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelendiği, dolayısıyla başvuru    sahibinin  aşırı  düşük    teklif     açıklaması    uygun    görülen    isteklinin  teklifinin değerlendirilmesine yönelik iddiasının incelenme imkânının bulunmadığı anlaşılmıştır.
 
Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle  giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İdare tarafından ihalenin 2’nci ve 3’üncü kısımları için verilen iptal kararının iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki   işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir...."
 

Araştırmalarınız ile kafa karışıklığınızı çözemedi iseniz veya konuya tam vakıf değilseniz destek almak; yapılacak en akıllıca iştir. 

 

KAMU İHALE KURUMUNA İTİRAZEN ŞİKAYET BEDELLERİ,

 

İHALELERİN YAKLAŞIK MALİYETİNE GÖRE TESPİT EDİLMEKTEDİR VE HER YIL YENİLENMEKTEDİR.

BEDELLER RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMAKTADIR.

 

HER YILIN 01 ŞUBAT AYINDAN, TAKİP EDEN SENENİN 31 OCAK TARİHİNE KADAR YÜRÜRLÜKTE KALIR

 

Videolar