İhalelerde imza beyanı yerine imza sirküsü kullanılabilir mi?

İhale destek bilgi no:  2139031443

19 Ağustos 2021 de yürülüğe giren mevzuata göre; Zarf teslim edilerek girilecek ihalelerin idari şartnamelerinde, 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi; verilecektir düzenlemesi mevcuttur.

Bu konuda tereddütleri giderecek karar verilmiştir. 

İhalelerde imza beyanı yerine imza sirküsü kullanılabilir mi?       DOSYA

 

Videolar