Kamu İhale Kurumu tarafından kesin teminatlara ilişkin duyuru yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin  “Kesin teminat mektupları” başlıklı Ek 1 inci maddesi uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektuplarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve bu mektupların elektronik ortamda sunulması zorunluluğunu getirmeye Kurum yetkili kılınmıştır. 

Bu doğrultuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ve ilan veya duyuru tarihi 8 Nisan 2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde, sözleşme yapılmadan önce ihale üzerinde kalan istekliler tarafından kesin teminat mektubu kapsamında yalnızca elektronik kesin teminat mektupları ile elektronik kesin kefalet senetlerinin sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

YANİ, İLAN TARİHİ 8 NİSAN 2024 OLAN İHALELERDE SÖZLEŞME İMZALAYACAKLARIN KESİN TEMİNATLARI ELEKTRONİK OLARAK VERMELERİ GEREKECEKTİR.

Takipçilerimize duyurulur.  Mustafa AYAN (ihale destek) 505 723 84 67 

Kaynak linki: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/DuyuruDetay.aspx?duyuruID=dbd34b86939e8265d13b9bc59eee81a531a059a8eead44c051f33ad3087a0891

Videolar