ARİTMETİK HATA

Aritmetik hata kamu ihale süreçlerinde zaman zaman karşılaşılan ve önemli kayıplara da sebep olan bir durumdur.

Elektronik ihalelerin yaygınlaşması ile bu sorun da ortadan kalkmaktadır.

Aritmetik hatanın yerini, yanlışlıkla birim fiyatın çok düşük veya  çok yüksek yazılması almaktadır.

Diğer bir husus da aritmetik hata nedir olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hangi durumların aritmetik hata sayıldığı, hangi durumların haritmetik hata değil de standart formun değişikliği anlamına geldiği, hangi durumların elektronik işlemler nedeniyle meydana gelen hata olarak kabul edildiğini, 

Kamu ihale kurul kararlarında veya idare mahkemesi kararlarında nihayetinde danıştay kararlarındaki değerlendirmelerde görebiliyoruz.

 

KISMİ TEKLİFLERDE ARİTMETİK HATA İSE, BU KONUNUN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR.

ÖZELLİKLE ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞLERİNDE HER HAT AYRI BİR KISIM OLARAK İHALEYE ÇIKILMAKTA VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ARİTMETİK HATALARLA KARŞILAŞILMAKTADIR.

 

Aşağıda sunduğumuz karar, kısmi teklife açık öğrenci taşıma işlerinde sıkça karşılaşılan, aritmetik hata tespit edilmesi durumunda teklifin nasıl değerlendirileceğini göstermektedir.

 

 

Kısmi teklife açık  öğrenci taşıma ihalesinde, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata tespit edilirse teklifler nasıl değerlendirilir?
İhale destek bilgi no
2141061631

 

Videolar