YAKLAŞIK MALİYET

Kamu ihalelerinde yaklaşık maliyet, ihale süreçlerine ilişik birçok uygulamayı ve ihale sonucunu etkilemektedir.

Özetleyecek olursak; 

İhalede yeterlik kriterlerinin tespit edilmesi,  ihale ilan süreleri, ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmaması, ihale yönteminin belirlenmesi, aşırı düşük fiyat açıklamasına ilişkin sınır değerin tespit edilmesi ve kesin teminat miktarının tespit edilmesi gibi önemli işlevleri vardır.

Yaklaşık maliyetin etkisi; Mal alımı, Hizmet alımı, Yapım işi, Danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde farklı şekillerde olabilmektedir.

EN ÖNEMLİSİ İSE, İHALE KOMİSYONLARININ KARAR VERMESİ NOKTASINDA BİR REFERANS OLARAK GÖRÜLMESİDİR.

Mevzuatda yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilebileceğine yönelik düzenlemeler mevcuttur ama, genel uygulama yaklaşık maliyetin üstündeki tekliflerin kabul edilmediğidir.

Eğer yaklaşık maliyet yanlış tespit edildiyse yukarıda bahsettiğimiz işlemler zincirleme olarak birbirini etkilemektedir ve yanlış işlemden doğru sonuç çıkmayacağı ortadadır.

Bu durum zaman zaman isteklilerin hak kaybına ve kamu zararı oluşmasına yol açabilmektedir.

Basiretli tacir, işinin ehli tacir; dosyayı incelediğinde ve ihalenin ilanı, itiraz bedeli  gibi veriler ile, çıkarmış olduğu maliyeti kıyaslayarak yaklaşık maliyet hakkında bir tahmin yürütebilmektedir.

En doğru değerlendirmeyi ise yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra yapabilmektedir. 

Yaklaşık maliyetin miktarında bir yanlışlık olduğunu düşünen istekliler bu konuda şikayet başvurusunda bulunabilirler,

Yaklaşık maliyete karşı ne zaman başvuruda bulunulabileceği konusunda Kamu İhale Kurulu ve Yargı tarafından yapılmış faklı yorumlar mevcuttur.

Aşağıda bu kararlardan örnekler sunulmuştur. 

 

 

Yaklaşık maliyete ne zaman itiraz edilmelidir
Kamu İhale Kurul kararı
Bilgi no:2141020823
 
Yaklaşık maliyete ne zaman itiraz edilmelidir
Danıştay kararı
Bilgi no:2141020824

 

Videolar