YAKLAŞIK MALİYETİN ÜZERİNDEKİ FİYATLAR KABUL EDİLEBİLİRMİ?
 

Bir ihale sürecinde, teklif verenlerin öncelikle kendilerince  işin yaklaşık maliyetini belirlemesi gerekmektedir. Yaklaşık maliyet, yapılacak işin veya satın alınacak malın piyasa değeri, işin niteliği, ölçeği, işin yapıldığı bölge, işin yapılacağı zaman ve diğer faktörler dikkate alınarak hesaplanan tahmini maliyettir.

İhale sürecinde, teklif verenler idarenin yaklaşık maliyetini aşan teklifler verebilirler. Bu durumda, ihale komisyonu ne yapabilir?

İhale iptali, bir seçenek olabilir veya,

Mevzuata uygun şekilde yapacağı değerlendirme sonucunda teklifi kabul edebilir.

Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler, ihale yapan kurumun bütçesini zorlayabilir ve daha önce belirlenen bütçeden daha fazla maliyet doğurabilir. Bu nedenle, ihale yapan kurum genellikle bütçeyi aşan teklifleri reddeder veya kabul etmez. Bütçeyi aşan tekliflerin kabul edilmesi, kurumun finansal sıkıntı yaşamasına neden olabilir.

Bu nedenlerden dolayı, ihale yapan kurum, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler nedeniyle ihaleyi iptal edebilir. İptal kararı, kurumun takdirindedir

Ancak,

İhale tekliflerinin değerlendirilmesinde, yaklaşık maliyet hesaplaması güncellenmişse, güncelleme işleminin doğru bir şekilde yapıldığından emin olunmalıdır. Güncelleme işlemi, mevzuatında yazan hükümlere uygun şekilde ihale sürecinde yaşanan değişikliklere bağlı olarak yapılabilir. Ancak bu güncelleme işleminin doğru bir şekilde yapılmaması da kabul edilemeyecek tekliflerin kabul edilmesine veya kabul edilebilecek tekliflerin reddedilmesine neden olabilir.

Ayrıca, İhale komisyonu verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını da dikkate almalıdır. Piyasa rayiç fiyatları, belirli bir ürün veya hizmet için piyasada belirlenmiş olan fiyatlardır. Eğer verilen teklif fiyatları piyasa rayiç fiyatlarını yansıtmıyorsa, bu da kabul edilemeyecek tekliflerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Ancak, yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde, tekliflerin kabul edilmesinde mevzuat sınırları içerisinde ihale komisyonunun takdir yetkisi bulunmaktadır. İhale komisyonu,  verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulduğu takdirde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirleyebilir.

Tekliflerin kabulü veya reddedilmesinde sorumluluk ihaleyi yapan idareye aittir.

Aynı ve benzer ifadeleri ihale uygulamalarına ait yönetmeliklerde de görmekteyiz.
 

Soru: Peki yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına rağmen ihale komisyonu tarafından kabul edilmiş ve sözleşmesi imzalanmış fiyatlar var mıdır?
Aşağıda bu tür kararlardan iki tanesi açıklanmıştır.

Konunun tam anlaşılması için kararların sadece konuyla ilgili kısımları paylaşılmıştır. Kararların tamamına https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx linkinden ulaşılabilir.

Kararlar incelendiğinde,

İhale komisyonunun, yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifi hangi gerekçelere dayandırarak kabul ettiği, Kamu İhale Kurulunca da konunun nasıl incelendiği ve değerlendirildiği görülecektir.

Birinci karar, yaklaşık maliyetin 28 milyon TL civarı üzerinde olan bir teklifin kabul edilmesiyle ilgilidir.

İkinci karar, yaklaşık maliyetin 760 bin TL civarı üzerinde olan bir teklifin kabul edilmesi ile ilgilidir.

DOSYAYA BU LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ  https://shopier.com/14457176

Videolar