İhale destek bilgi no: 2144022246

ELEKTRONİK İHALEDE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA

Toplam ciro bedeli yazılmakla beraber değerlendirilmesi gereken yıl bilgisinin  yazılmamış olması durumunda teklif nasıl değerlendirilmelidir.

Teklif geçerli midir?  Teklif geçersiz midir?

Elektronik ihalelerde istekli firmalarca yeterlik kriterleri,

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilerek, teklif gönderilmektedir.

İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilmesi beyan edilen bilgiler üzerinden yapılarak karar verilmektedir. Nihayetinde de en avantajlı geçerli teklif sahibi ile ikinci en avantajlı geçerli teklif sahibinden,

Beyan edilen belgelerden; mevzuatta yazıldığı şekilde  elektronik ortamda teyidi mümkün olmayan belgeler istenerek, belgelerin teyidi yapılmakta ve teklif değerlendirme işlemi sonuçlandırılmaktadır.

Bu süreçte,

Belgeleri beyan etmeyi unutan veya yanlış yerde beyan eden veya, yanlış bilgilerle beyan eden istekli firmalarla karşılaşılmaktadır.

Kamu İhale Kurulunca verilen kararlara bakıldığında,

Her dosyaya ilişkin inceleme şartları farklı özellikte olmakla beraber özet olarak, ELEKTRONİK İHALELERDE BEYAN ESASTIR, TEKLİF DEĞERLENDİRME İŞLEMİ ÖNCELİKLE BEYAN EDİLEN BİLGİLER ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR.  

Bu konuda verilen karar hakkındaki dosyanın linki aşağıda verilmiştir.

Linke tıkladığınızda ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Dosya bedeli kdv dahil 49,90 TL dir.

İhale destek bilgi no: 2144022246      DOSYA

 

Videolar